Kredyt komorniczy

Czy bank może nie wiedzieć o egzekucji komorniczej?

Aby zaciągnąć kredyt musimy udać się do odpowiedniej instytucji. Wielu z nas wybierze zapewne, jako potencjalnego kredytodawcę bank. To początek drogi do pieniędzy. Gdy zawitamy do placówki banku i spotkamy się z przedstawicielem dowiadujemy się szczegółów nie tylko mówiących o atrakcyjności poszczególnych ofert, ale również o warunkach, jakie musimy spełnić, aby stać się kredytobiorcą w danym banku. Oczywiście na początku zostanie oceniona nasza zdolność kredytowa. Dla części osób może to być pewnego rodzaju problem. Każdy bank przed udzieleniem zobowiązania sprawdza swoich ewentualnych klientów w Biurze Informacji Kredytowej. Są tam zawarte informacje na temat zaciąganych kredytów i posiadanych zaległości w spłatach. Jeżeli zatem ktoś ma na sumieniu nie tylko kilka niezapłaconych w terminie rat, ale wręcz toczy się przeciwko niemu postępowanie związane z egzekucją komorniczą to raczej niema, co nawet marzyć o tym by dostać kredyt.

Jak się jednak okazuje teoretycznie możemy oszukać w pewien sposób bank. Może on się niedowidzieć o ciążącej nad nami egzekucji komorniczej. Dlaczego taka sytuacja może mieć miejsce? Otóż, gdy mamy do czynienia z pożyczkami prywatnymi, które nie są ujęte w rejestrach BIK. Jeżeli mamy do czynienia z długami gospodarczymi lub nieopłaconymi fakturami również może się udać. Nie każda, bowiem firma ma podpisaną umowę z jakimś biurem informacyjnym prowadzącym rejestr dłużników i nie umieszcza tam informacji o swoich dłużnikach. Teoretycznie, więc bank nie może się o nich dowiedzieć. Również komornik sam nie może zgłosić dłużnika do rejestru BIK. Banki same również raczej nie zbierają informacji od komorników. Zatem może się zdarzyć, że w oczach banku będziemy wyglądać na wiarygodnych klientów.

Jednak w większości przypadków banki dowiadują się o naszej negatywnej historii kredytowej i możemy się pożegnać z kredytem. Zatem gdzie po kredyt z zajęciem komorniczym? Tego typu zobowiązań udzielają przeważnie instytucje pozabankowe.

Komornicy sądowi

Praca komornika polega na wykonywaniu zgodnie z procedurami postanowień urzędowych dotyczących ściągnięcia należności od osób, które nie wywiązały się ze swoich zobowiązań. Komornik najczęściej zajmuje wynagrodzenie z konta bankowego.

BIK

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi informacje o osobach zasiągających kredyty. Do BIK trafiają nie tylko osoby ze złą historią kredytową, które nie spłaciły terminowo raty kredytowej. W BIK można mieć pozytywne zapisy pomagające w staraniu się kolejne pożyczki czy kredyty.

Egzekucja komornicza

Na mocy prawomocnego postanowienia sądu komornik egzekwuje na rzecz wierzyciela należności od dłużnika. Egzekucja musi być prowadzona zgodnie z procedurą opisaną ustawie.