Kredyt komorniczy

Polityka kredytowa banków

Naturalną koleją rzeczy jest fakt, że w momencie, gdy potrzebujemy pieniędzy na jakiś cel i nie jesteśmy wstanie pokryć wydatków z własnej kieszeni kierujemy się do banków po kredyt. W takim przypadku musimy się liczyć, że zostaniemy sprawdzeni w rejestrach kredytobiorców takich jak Biuro Informacji Kredytowej i tym podobnych. Dla niektórych osób nie jest to pozytywna informacja.

Polityka banków w odniesieniu do osób posiadających negatywną historię kredytową nie jest zbyt entuzjastyczna. Do takich klientów banki podchodzą sceptycznie. Mogą zażądać większych zabezpieczeń, obniżyć wysokość możliwego kredytu lub wręcz odmówić jego przyznania. Dzieje się tak, dlatego że banki nie chcą się narażać na nadmierne niebezpieczeństwo. Najlepiej taką politykę widać, gdy chodzi o kredyty dla osób z egzekucją komorniczą. Jeżeli bank dowie się o ciążącym nad potencjalnym klientem zobowiązaniu związanym z egzekucją komorniczą to raczej na pewno odmówi udzielenia kredytu. Taki ewentualny kredytobiorca jest za mało wiarygodny w oczach banku. Może on oczywiście nie ujawniać swojej sytuacji a bank nie zawsze jest wstanie dowiedzieć się czy klient niema do czynienia z komornikiem. Jednak w dłuższej perspektywie może to przynieść negatywne skutki.

Banki mogą mieć w swojej ofercie jednak kredyty dla zadłużonych. Mogą to być zobowiązania służące do konsolidacji zadłużenia. Polega to na zamianie kilku różnych długów na jeden. Zaletą takiej propozycji jest uproszczenie spłaty a przede wszystkim jedna niższa rata.

Reasumując banki prowadzą politykę kredytową, w której największym zaufaniem obdarzeni są klienci, którzy mogą się pochwalić pozytywną historią kredytową. Jednak do osób z negatywnymi doświadczeniami podchodzą z dużo większą rezerwą. Mogą wręcz odmówić udzielenia jakiegokolwiek kredytu. Takim osobom pozostaje już tylko skierować się do instytucji pozabankowych, które mają w swojej ofercie kredyty właśnie dla takich osób, które zostały odrzucone przez banki.

Komornicy sądowi

Praca komornika polega na wykonywaniu zgodnie z procedurami postanowień urzędowych dotyczących ściągnięcia należności od osób, które nie wywiązały się ze swoich zobowiązań. Komornik najczęściej zajmuje wynagrodzenie z konta bankowego.

BIK

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi informacje o osobach zasiągających kredyty. Do BIK trafiają nie tylko osoby ze złą historią kredytową, które nie spłaciły terminowo raty kredytowej. W BIK można mieć pozytywne zapisy pomagające w staraniu się kolejne pożyczki czy kredyty.

Egzekucja komornicza

Na mocy prawomocnego postanowienia sądu komornik egzekwuje na rzecz wierzyciela należności od dłużnika. Egzekucja musi być prowadzona zgodnie z procedurą opisaną ustawie.